< Trở lại

Nhà máy Paiho

 

Dự án: Nhà máy Paiho

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vietnam Paiho

Vị trí: Huyện Bình Chánh

Khu đất: 88,168 m2

GFA: 38,017 m2

Quy mô: 1 tầng

Hoàn thành: 2018

Công việc: Tư vấn chứng chỉ Công trình xanh LEED