< Trở lại

Tòa nhà văn phòng M building

 

Dự án: Tòa nhà văn phòng M building

Chủ đầu tư: 4M Joint Stock Company

Vị trí: Quận 7

Khu đất: 790 m2

GFA: 7,093.54 m2

Quy mô: 11 tầng

Hoàn thành: 2017

Công việc: Tư vấn chứng chỉ Công trình xanh EDGE