< Trở lại

Buổi làm việc với công ty BYG PROJECTS ( VIETNAM )

Cung cấp các dịch vụ tư vấn Xanh LEED cho dự án Nhà xưởng khu Công nghiệp VSHIP II Bình Dương.