< Trở lại

EDGE Đào tạo kiểm toán

Ngày 19 và 20 tháng 10, tại Thành Phố Hồ Chí Minh đã diễn ra khóa đào tạo về Kiểm toán viên EDGE đầu tiên tại Việt Nam do công ty SGS Việt Nam kết hợp cùng IFC - Thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới tổ chức. ARDOR vinh dự là một đội ngũ tiên phong trong chương trình này khi đã tham gia, đây hứa hẹn sẽ là một bước tiến mới trong lĩnh vực đánh giá Công trình xanh tại Việt Nam.