< Trở lại

Giới thiệu hệ thống chứng chỉ EDGE tại Hà Nội

Ngày 10/08/2015, tại Khách sạn HILTON OPERA Hà Nội, Đại diện Công ty ARDOR, Anh Vũ Linh Quang có buổi giới thiệu về Dự án đạt chứng chỉ EDGE - The BRIDGEVIEW - Nam Long GROUP tại Hội thảo Công trình sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả- Giới thiệu hệ thống chứng chỉ EDGE.