Specialized news

FuturArc Prize 2019

ARDOR tự hào đối tác truyền thông cho BCI Asia và tập san FuturArc Journal trong việc phổ biến 3 cuộc thi thiết kế: FuturArc Prize 2019, FuturArc Green Leadership Award 2019 và BCI Asia Interior Design Awards 2019.

Các giải thưởng FuturArc từ lâu đã trở thành một trong các giải thưởng uy tín, danh giá và đặc biệt luôn đề cao tính bền vững và xây dựng xanh.

Read more

Khoa hoc mo phong nang luong

Chương trình Năng lượng sạch USAID Việt Nam, do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, hợp tác với Bộ Xây dựng thực hiện các hoạt động dự án nhằm làm giảm phát thải khí nhà kính trong ngành xây dựng của Việt Nam thông qua việc triển khai quy chuẩn “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả - QCVN 09:2013/BXD” và thúc đẩy phát triển công trình xanh.

Read more

Meeting with the company SAMCO

Date 01/26/2016, Investor Company ARDOR Samco invited to participate design combined Headquarters Office Toyota Showroom at 262-264 Tran Hung Dao Street District 1, HCMC

Read more