< Trở lại

Căn hộ cao cấp Khởi Thành - 18 tầng

 

Địa Điểm: Đại lộ Đông Tây, Quận 2, TP.HCM
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Khởi Thành
Diện tích khu đất: 1,767.50 m2
Năm thiết kế: 2010