< Trở lại

Công viên trí thức Việt Nhật

 

Tên công trình: Công viên trí thức Việt Nhật
Địa điểm: Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Q2, Tp.HCM
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần phát triển nguồn lực Việt-Nhật (Vija Powersource Corp.)