< Trở lại

Trung tâm văn hóa Quận 5

 

Dự thi thiết kế ý tưởng "Thiết kế quy hoạch Khu phức hợp Trung tâm Văn hóa Quận 5, TP. Hồ Chí Minh"
Liên danh: HSP International  - Ardor Architects