Hợp tác quốc tế

Buổi làm việc với GROUPEHUGAR

Chiều ngày 18/03/2015 ARDOR đã có buổi đón tiếp và làm việc với đại diện của công ty HUGAR Mr. Didier DUCHER - Giám đốc Ban đối ngoại quốc tế...

Đọc thêm

Ban Lãnh đạo ARDOR chụp ảnh lưu niệm cùng với CEO công ty HSP

Ban Lãnh đạo ARDOR chụp ảnh lưu niệm cùng với CEO công ty  HSP www.hsp-plan.de Thomas Seifert và Giám đốc Trung tâm thiết kế COTECCONS Hà Quang Giang...

Đọc thêm

Dư án VIJA BRAIN PARK

Ban giám đốc Ardor làm việc với Chủ đầu tư - Công ty Sovereign MF/ Công ty Kobekara và Công ty thiết kế ADSAIKEN, cùng thực hiện Dư án VIJA BRAIN PARK...

Đọc thêm