Hợp tác quốc tế

Lễ ký kết hợp tác chuyên môn ARDOR - MOAS

Kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới WTO, thị trường bất động sản Việt Nam...

Đọc thêm

Lễ ký kết Hợp đồng LandSaigon

Ngày 10/02/2012, buổi lễ ký kết Hợp đồng Tư vấn Lập dự án đầu tư xây dụng & Thiết kế xây dưng công trình...

Đọc thêm