Tin chuyên ngành

Dự án Khu dân cư MegaSky - Ardora City

Theo thống kê, GDP bình quân đầu người của Việt Nam hiện nay có xu hướng tăng gấp đôi so với thời điểm 10 năm trước đã kéo theo nhu cầu rất lớn về cơ sở hạ tầng...

Đọc thêm

Xóa bỏ quan niệm cho rằng chi phí cao khi xây dựng công trình xanh

Theo thống kê, GDP bình quân đầu người của Việt Nam hiện nay có xu hướng tăng gấp đôi so với thời điểm 10 năm trước đã kéo theo nhu cầu rất lớn về cơ sở hạ tầng...

Đọc thêm

Hiện trạng công trình Ehome5 The Bridgeview

Tiến độ xây dựng căn hộ EHome 5 The Bridgeview Quận 7 (Cập nhật tháng 4/2014)...

Đọc thêm