Nguyễn Bắc Vũ

Sáng lập viên, Giám Đốc.

Vũ Linh Quang

Phó Giám đốc

Bạch Ngọc Thanh Bình

PGĐ Thiết kế ...

Trương Công Trí

Trường phòng Thiết ...

Douglas Lee Snyder

Quản lý Kỹ ...

Lê Phương Thảo

Trợ lý Giám ...

Trịnh Ngọc Trúc Linh

Trưởng phòng Tổng ...

Nguyễn Thị Kim Chi

Kế toán trưởng ...

Lương Khánh Thiện

Kiến trúc sư ...

Trà Lê Hải Đăng

Kiến trúc sư ...

Phan Bá Trung Kiên

Kiến trúc sư ...

Nguyễn Đại Nhẫn

Kỹ sư Hiệu ...

Đoàn Kim Khải

Kiến trúc sư ...

Nguyễn Công MInh

Kiến trúc sư ...

Bùi Oanh Hà

Họa viên

Trần Thị Xuyến

Họa viên ...

Pham Duy Hoang

Kỹ sư ...

Đinh Hoàng Long

Kiến trúc ...

Huỳnh Minh Luân

Kiến trúc ...

Phạm Duy Hưng

Kiến trúc ...

Phạm Ngọc Thông

Kiến trúc ...

Nguyễn Cao Vĩnh Khoa

Kiến trúc ...

Trần Anh Dũng

Nhân viên ...