Nguyen Bac Vu

Founder , Architect

Vu Linh Quang

Director / Green ...

Bach Ngoc Thanh Binh

Design Vice-director, Architect ...

Truong Cong Tri

Trường phòng Thiết ...

tran-duy-ngoc

Trưởng phòng Thiết kế

Douglas Lee Snyder

Sustainable Design Technical ...

Bui Oanh Ha

Draughtsman

Le Phuong Thao

Trợ lý Giám đốc

Tran Thi Dieu Hien

Thư ký Dự án

Tra Le Hai Dang

Kiến ...

Phan Thanh Phat

Kiến ...

Phan Ba Trung Kien

Architect ...

Huynh Minh Luan

Kiến trúc sư

do-van-long

Kiến trúc sư

Pham Duy Hoang

Sustainable ...

Tran Quang Tri

Draughtsman ...

Trinh Quang Loc

Energy ...

Pham Ngoc Thong

Architect ...

Nguyen Cao Vinh Khoa

Architect ...

Tran Anh Dung

Administrative ...