Tháng sáu 2009

Cass Business School lần thứ 2 sang tư vấn tại ARDOR Architects

Tập thể công ty ARDOR vui mừng chào đón đoàn Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh MBA của trường Đại học kinh doanh Cass (Cass Business School, City University, London)...

Đọc thêm

Liên danh tư vấn thiết kế DP - ARDOR

Buổi báo cáo Phương án Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/2000 đảo Gò Găng 1700 ha, Thành phố Vũng Tàu, Liên danh tư vấn thiết kế DP- ARDOR đạt ...

Đọc thêm