Tháng mười một 2014

Ban Lãnh đạo ARDOR chụp ảnh lưu niệm cùng với CEO công ty HSP

Ban Lãnh đạo ARDOR chụp ảnh lưu niệm cùng với CEO công ty  HSP www.hsp-plan.de Thomas Seifert và Giám đốc Trung tâm thiết kế COTECCONS Hà Quang Giang...

Đọc thêm