Tháng tám 2015

Sài Gòn Tương Lai: Trung tâm Văn hóa quận 5

Dự án không tốn nhiều thời gian và chi phí, nhưng khi hoàn thành dự án sẽ thêm một cấu trúc hiện đại đáng kể trong khu vực này...

Đọc thêm

EDGE - cơ hội cho nhiều công trình xanh ra đời

Với bộ tiêu chí đánh giá đơn giản hơn so với các hệ thống tiêu chuẩn xanh đang tồn tại tại Việt Nam như LEED, LOTUS, Green Mark, EDGE ...

Đọc thêm