Tháng tám 2016

Sử dụng năng lượng hiệu quả: Cần tầm nhìn, cần cả hành động

Những năm gần đây, tổng diện tích sàn xây dựng trung bình mỗi năm từ 80-90 triệu m², cùng với đó là nhu cầu các tiện nghi gia tăng (điều hòa, ánh sáng…)

Đọc thêm