2008

Buổi đến thăm và làm việc cùng Surbana International Consultants

ARDOR cùng đoàn Công ty Cổ phần Thủ Thiêm và Sở QH Thành phố đến thăm Tru sở Văn phòng Công ty Surbana ...

Đọc thêm