2011

Lễ ký kết hợp tác chuyên môn ARDOR - MOAS

Kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới WTO, thị trường bất động sản Việt Nam...

Đọc thêm

Dự án Khu dân cư MegaSky - Ardora City

Theo thống kê, GDP bình quân đầu người của Việt Nam hiện ...

Đọc thêm