ARDOR celebrated BCI Asia Top Ten award 2015

Tối ngày 29/05/2015 tại Bia Tiệp Lan Anh, ARDOR chúng tôi lại có dịp cùng nhau chia sẽ niềm vui, thành quả mà trong suốt năm qua tập thể ARDOR đã phấn đấu đạt được :TOP TEN BCI ASIA 2015...

Tối ngày 29 tháng 05 năm 2015 tại Bia Tiệp Lan Anh, ARDOR chúng tôi lại có dịp cùng nhau chia sẽ niềm vui, thành quả mà trong suốt năm qua tập thể ARDOR đã phấn đấu đạt được: TOP TEN BCI ASIA 2015
Top Ten BCI ASIA 2015 xem như là một phần thưởng ghi nhận những cố gắng đạt được của tất cả anh em, Trong năm 2014, sự lao động nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao của tập thể ARDOR đã thiết kế được những dự án lớn, góp phần tạo nên dấu ấn riêng trong lĩnh vực tư vấn thiết kế kiến trúc.
Cám ơn tất cả những chiến binh của chúng ta.