ARDOR director met Asai Ken Architectural Research Inc Japan

Ban giám đốc Ardor chụp chung với lãnh đạo Công ty Tư vấn Thiết kế ASAI KEN ARCHITECTURAL RESEARCH INC Nhật bản  www.asai-archi.com...

Ban giám đốc Ardor chụp ảnh chung với lãnh đạo Công ty Tư vấn Thiết kế ASAI KEN ARCHITECTURAL RESEARCH INC Nhật bản  www.asai-archi.com  - TOKYO ,2008 thực hiện Dư án VIJA BRAIN PARK/ Công viên Tri thức Việt Nhật 3,83ha - Khu đô thị mới Thủ thiêm