Visit and meeting with Surbana International Consultants

ARDOR cùng đoàn Công ty Cổ phần Thủ Thiêm và Sở QH Thành phố đến thăm Tru sở Văn phòng Công ty Surbana International Consultants  www.surbana.com  tại Singapore năm 2008...

ARDOR cùng đoàn Công ty Cổ phần Thủ Thiêm và Sở QH Thành phố đến thăm Tru sở Văn phòng Công ty Surbana International Consultants  www.surbana.com  tại Singapore năm 2008