Meeting Samco company

Ngày 26/01/2016, Chủ đầu tư Công ty SamCo mời ARDOR tham gia thiết kế Trụ sở Văn Phòng kết hợp Showroom Toyota tại 262-264 Trần Hưng Đạo QUận1, TPHCM.

Ngày 26/01/2016, Chủ đầu tư Công ty SamCo mời ARDOR tham gia thiết kế Trụ sở Văn Phòng kết hợp Showroom Toyota tại 262-264 Trần Hưng Đạo QUận1, TPHCM.