Energy simulation workshop

Chương trình Năng lượng sạch USAID Việt Nam, do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, hợp tác với Bộ Xây dựng thực hiện các hoạt động dự án nhằm làm giảm phát thải khí nhà kính trong ngành xây dựng của Việt Nam...

Chương trình Năng lượng sạch USAID Việt Nam, do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, hợp tác với Bộ Xây dựng thực hiện các hoạt động dự án nhằm làm giảm phát thải khí nhà kính trong ngành xây dựng của Việt Nam thông qua việc triển khai quy chuẩn “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả - QCVN 09:2013/BXD” và thúc đẩy phát triển công trình xanh.

Thành viên Ardor mai mắn được tham gia khóa học trong 02 ngày  2,3/08/2016, Mục đích chính của khóa tập huấn nhằm cung cấp cho học viên các kinh nghiệm thực hành để có thể ứng dụng vào các dự án thực, Nhằm nâng cao năng lực về thực hành mô phỏng năng lượng trên toàn quốc. Các cán bộ giảng viên của Chương trình Năng lượng sạch Việt Nam sẽ hỗ trợ các học viên trong quá trình áp dụng các kỹ năng này trên thực tế.