Contract Signing Ceremony for Van Lang University và Deso - Ardor - EAI design alliance (14/2/2014)

Ký kết Thỏa thuận Hợp tác Tư vấn thiết kế giữa Trường ĐH Văn Lang và Liên danh Công ty DESO - ARDOR - EAI (14/2/2014)...

Ký kết Thỏa thuận Hợp tác Tư vấn thiết kế giữa Trường ĐH Văn Lang và Liên danh Công ty DESO - ARDOR - EAI (14/2/2014)

TS. Nguyễn Dũng - Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang và KTS. Olivier SOUQUET - GĐ. Công ty DESO www.de-so.com - đại diện cho liên danh. Lễ ký kết Hợp đồng có sự tham gia của KTS. Lê Văn Lợi - GĐ. Công ty EAI www.groupe-eai.com (hàng đầu, thứ hai từ phải sang), bà Nguyễn Bắc Vũ - GĐ. Công ty ARDOR (hàng đầu, áo xanh); và sự chứng kiến của Ngài Fabrice Mauriès - Tổng Lãnh sự Pháp tại Việt Nam (đứng giữa), KS. Bùi Quang Độ - Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Văn Lang,TS. Nguyễn Đắc Tâm - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó HT Trường ĐH Văn Lang, lãnh đạo các đơn vị Trường ĐH Văn Lang...