Ho Chi Minh City
July 31, 2020

Sai Gon for future: District 5 Culture Center

Dự án không tốn nhiều thời gian và chi phí, nhưng khi hoàn thành dự án sẽ thêm một cấu trúc hiện đại đáng kể trong khu vực này...

Dưới đây là một số render của một trung tâm văn hóa mới được thiết kế bởi kiến trúc sư ARDOR mà sẽ được đặt tại 105 Trần Hưng Đạo, Quận 5.
Theo ERIC, địa điểm sẽ được sử dụng cho các hoạt động văn hóa như năm mới lễ kỷ niệm, lễ hội múa lân, lễ hội đèn lồng, triển lãm nghệ thuật và hiển thị của võ thuật truyền thống.
Không có tin gì về chi phí hoặc thời gian của dự án, nhưng khi hoàn thành, nó sẽ thêm một cấu trúc hiện đại đáng kể trong khu vực thấp xôi này.

Copyright © 2020 - 2020 by ARDOR

Website Design & Development by Align 1

facebookyoutube-playinstagram