A tour around TTT Architects office

Ngày 18/07/2015 Team ARDOR đã có buổi tham quan Văn phòng Green Office của Công ty TTT Architects ( văn phòng XANH theo tiêu chuẩn LEED)...

Ngày 18.07.2015 Team ARDOR đã có buổi tham quan Văn phòng Green Office của Công ty TTT Architects ( văn phòng XANH theo tiêu chuẩn LEED). Mục đích chuyến tham quan nhằm để trao đổi kinh nghiệm qua công trình thực tế & tinh thần tập thể, Điều kiện cần để có được một công trình đạt tiêu chuẩn xanh không gì khác hơn là một chút ý thức, để nhìn xa hơn những lợi ích trước mắt, một chút quan tâm, một chút tấm lòng của các chủ đầu tư, các kiến trúc sư đối với cộng đồng và môi trường sống.Việc thăm quan Văn phòng TTT Architects không chỉ để hiểu thêm về mảng nội thất xanh, mà còn là không gian làm việc lý tưởng để cùng cải thiện cho văn phòng ARDOR hiện tại.