March 27, 2023

Biophilia trong Kiến trúc: Thiên nhiên Trong nhà và Ngoài trời

"Biophilia", được dịch là "tình yêu cuộc sống" tại Hy Lạp cổ đại. Mặc dù thuật ngữ này có vẻ tương đối mới, xuất hiện như một xu hướng trong lĩnh vực kiến trúc và thiết kế nội thất. Khái niệm biophilia đã được nhà tâm lý học Erich Fromm đưa ra lần đầu tiên vào năm 1964 và sau đó được phổ biến rộng rãi vào những năm 1980 bởi nhà sinh vật học Edward O. Wilson, người đã nghiên cứu về sự thiếu kết nối với thiên nhiên do cuộc sống đô thị gây ra.

Nguyên tắc hướng dẫn khá đơn giản: kết nối mọi người với thiên nhiên để cải thiện hạnh phúc và chất lượng cuộc sống. Làm thế nào kiến trúc có thể làm được điều đó? Bằng cách tìm kiếm các giải pháp thay thế để tích hợp thiên nhiên - thông qua các yếu tố tự nhiên hoặc kỹ thuật - vào các phương án thiết kế.

Cách tiếp cận phổ biến nhất là kết hợp các đặc điểm tự nhiên vào môi trường xây dựng: nước, thảm thực vật, ánh sáng mặt trời và các vật liệu tự nhiên được sử dụng thường xuyên.

Một đặc điểm điển hình khác của các dự án biophilic là việc sử dụng các hình dạng hữu cơ thay vì các đường thẳng, mặc dù mối liên hệ với thiên nhiên không nhất thiết phải là hình thức, mà còn là một quá trình bắt chước các chiến lược độc đáo của tự nhiên.

Don't miss ARDOR latest architecture news !

Sign up to our newsletter to receive the latest architecture news all around the world from the comfort of your devices.
[wpforms id="25572"]
Copyright © 2020 - 2020 by ARDOR

Website Design & Development by Align 1

facebookyoutube-playinstagram