People

Vũ Linh Quang
Managing Director
Bạch Ngọc Thanh Bình
Design Deputy Director

Board of
directors

Trịnh Ngọc Trúc Linh
Administration Deputy Director
Lê Phương Thảo
Business Development Deputy Director
Bùi Oanh Hà
Technical Manager
Nguyễn Hồ Nhã Linh
Chief Accountant
Trần Thị Diệu Hiền
Marketing Manager

Management & administration

Trương Công Trí
Design Deputy Director
Lê Chí Nhật Minh
Design Manager
Trà Lê Hải Đăng
Design Manager
Trần Văn Quang
Technical Manager
Nguyễn Văn Phúc
Project Manager
Phan Bá Trung Kiên
Project Manager
Đỗ Văn Long
Project Manager
Nguyễn Phạm Bảo Trung
Revit Team Leader
Nguyễn Thành Vũ
Architect
Nguyễn Ngọc Thủy
Project Secretary
Lê Thị Diệu
Project Secretary
Trần Thùy Giang
Architectural Draftsman
Huỳnh Thế Trung
Architect
Võ Thanh Tịnh
Architectural Draftsman
Nguyễn Quang Huy
Architect
Nguyễn Quốc Toàn
Architect
Nguyễn Kiều Giang
Architect
Nguyễn Thị Vân Anh
Architect
Nguyễn Việt Hiền
Architect
Trần Quốc Toàn
Architect
Nguyễn Cao Vĩnh Khoa
Architect
Phan Thành Phát
Architect
Huỳnh Minh Luân
Architect

ARCHITECTURE design

Trình Quang Lộc
Sustainable Design Manager
Phạm Duy Hoàng
Sustainable Design Manager, Researcher,
Võ Minh Trí
Sustainable Design Engineer
Nguyễn Khánh Linh
Sustainable Marketing Manager
Hsu Tử Uy
Sustainable Design Engineer
Khổng Nhật Linh
Sustainable Design Engineer
Douglas Snyder
Advisor

SUSTAINABLE
design

Copyright © 2020 - 2020 by ARDOR

Website Design & Development by Align 1

facebookyoutube-playinstagram