KIẾN TRÚC
QUẢN LÝ DỰ ÁN
THIẾT KẾ ĐỊA PHƯƠNG
ĐẦU TƯ
THIẾT KẾ XANH

TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

ARDOR rất vinh dự được phục vụ khách hàng với sự tận tình với kinh nghiệm tích lũy thông qua các dự án thực tế. Chúng tôi tin tưởng vào khả năng của mình để tạo ra các công trình đòi hỏi chất lượng, phù hợp tiến độ và hiệu quả công việc

01
Chung cư, Cao ốc Văn phòng

02
Tổ hợp Thương mại, Khách sạn

03
Quy hoạch tổng thể

04
Các dự án Đô thị và Nhà ở

Project Management Consultancy

ARDOR rất vinh dự được phục vụ khách hàng với sự tận tình với kinh nghiệm tích lũy thông qua các dự án thực tế. Chúng tôi tin tưởng vào khả năng của mình để tạo ra các công trình đòi hỏi chất lượng, phù hợp tiến độ và hiệu quả công việc

01
Lập hồ sơ Dự thầu

02
Lập tổng Dự toán và Quyết toán

03
Thẩm tra Hồ sơ

04
Quản lý dự án

05
Giám sát công trình

Tư vấn Thiết kế Địa phương

ARDOR rất vinh dự được phục vụ khách hàng với sự tận tình với kinh nghiệm tích lũy thông qua các dự án thực tế. Chúng tôi tin tưởng vào khả năng của mình để tạo ra các công trình đòi hỏi chất lượng, phù hợp tiến độ và hiệu quả công việc

01
Đánh giá, hỗ trợ thẩm định hồ sơ Thiết kế cơ sở, hồ sơ Thiết kế thi công

02
Đánh giá Hồ sơ thiết kế tuân thủ các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn thiết kế, Nghị định, Thông tư Việt Nam hiện hành

03
Hỗ trợ, thực hiện trình duyệt với các ban ngành chức năng thẩm định

04
Hỗ trợ, thực hiện trình duyệt với các ban ngành chức năng Hồ sơ phòng cháy chữa cháy

05
Hỗ trợ, thực hiện trình duyệt với các ban ngành chức năng thẩm định

06
Thiết kế Cơ sở, Thiết kế Kỹ thuật, Xin phép xây dựng, Hỗ trợ kiểm định chất lượng Công trình trước khi đưa vào sử dụng

Tư vấn lập dự án đầu tư

ARDOR rất vinh dự được phục vụ khách hàng với sự tận tình với kinh nghiệm tích lũy thông qua các dự án thực tế. Chúng tôi tin tưởng vào khả năng của mình để tạo ra các công trình đòi hỏi chất lượng, phù hợp tiến độ và hiệu quả công việc

01
Tư vấn lập dự án đầu tư

Green Design Consultancy

ARDOR rất vinh dự được phục vụ khách hàng với sự tận tình với kinh nghiệm tích lũy thông qua các dự án thực tế. Chúng tôi tin tưởng vào khả năng của mình để tạo ra các công trình đòi hỏi chất lượng, phù hợp tiến độ và hiệu quả công việc

01
Tư vấn công trình theo chứng chỉ LOTUS ( Hội đồng Công trình xanh Việt Nam VGBC)

02
Tư vấn công trình theo chứng chỉ EDGE (IFC, World Bank)

03
Tư vấn công trình tiết kiệm năng lượng theo QCVN 09:2013 (Công trình Xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả)

04
Tư vấn thiết kế các giải pháp thiết kế thụ động, hiệu quả năng lượng, hiệu quả nguồn tài nguyên và công trình xanh

Bản quyền © 2020 - 2020 của ARDOR

Website thiết kế và phát triển bởi Align 1

facebookyoutube-playinstagram