Nhân Sự

Vũ Linh Quang
Giám đốc Điều hành
Bạch Ngọc Thanh Bình
Phó Giám đốc Thiết kế

Ban
giám đốc

Trịnh Ngọc Trúc Linh
Phó Giám đốc Hành Chính
Lê Phương Thảo
Phó Giám đốc Phát triển Kinh doanh
Bùi Oanh Hà
Quản lý Kỹ Thuật
Nguyễn Hồ Nhã Linh
Kế toán trưởng
Trần Thị Diệu Hiền
Quản lý Marketing

hành chính và nhân sự

Trương Công Trí
Phó Giám đốc Thiết kế
Lê Chí Nhật Minh
Quản lý Thiết kế
Trà Lê Hải Đăng
Quản lý Thiết kế
Trần Văn Quang
Quản lý Kỹ Thuật
Nguyễn Văn Phúc
Quản lý Dự án
Phan Bá Trung Kiên
Quản lý Dự án
Đỗ Văn Long
Quản lý Dự án
Nguyễn Phạm Bảo Trung
Trưởng nhóm Revit
Nguyễn Thành Vũ
Kiến trúc sư
Nguyễn Ngọc Thủy
Thư ký Dự án
Lê Thị Diệu
Thư ký Dự án
Trần Thùy Giang
Họa viên Kiến trúc
Huỳnh Thế Trung
Kiến trúc sư
Võ Thanh Tịnh
Họa viên Kiến trúc
Nguyễn Quang Huy
Kiến trúc sư
Nguyễn Quốc Toàn
Kiến trúc sư
Nguyễn Kiều Giang
Kiến trúc sư
Nguyễn Thị Vân Anh
Kiến trúc sư
Nguyễn Việt Hiền
Kiến trúc sư
Trần Quốc Toàn
Kiến trúc sư
Nguyễn Cao Vĩnh Khoa
Kiến trúc sư
Phan Thành Phát
Kiến trúc sư
Huỳnh Minh Luân
Kiến trúc sư

ARCHITECTURE design

Trình Quang Lộc
Quản lý Thiết kế Bền vững
Phạm Duy Hoàng
Quản lý Thiết kế Bền vững, Nghiên cứu sinh,
Võ Minh Trí
Kỹ sư Thiết kế Bền vững
Nguyễn Khánh Linh
Quản lý Marketing Bền vững
Hsu Tử Uy
Kỹ sư Thiết kế Bền vững
Khổng Nhật Linh
Kỹ sư Thiết kế Bền vững
Douglas Snyder
Advisor

SUSTAINABLE
kiến trúc

Bản quyền © 2020 - 2020 của ARDOR

Website thiết kế và phát triển bởi Align 1

facebookyoutube-playinstagram